Co je energetický audit?

 

Energetický audit je souhrn činností, které provádí analýzu úrovně spotřeby všech druhů energií v hodnoceném objektu, zjišťuje místa nehospodárného využívání energie, vyhodnocuje možnosti snížení spotřeby a nákladů včetně ekonomického vyhodnocení.

 

Výsledkem energetického auditu je informace (písemná zpráva) o způsobech a úrovni využívání energie v energetickém hospodářství (v budovách) a návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

 

Konkrétní obsah energetického auditu je závislý i na účelu za jakým je prováděn (např. pro získání státní podpory z „Programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ , pro netradiční zdroje energie, pro stavební řízení či pro zvýšení úrovně využívání energie).

 

Energetický audit obsahuje nejčastěji následující údaje:

 

Výsledkem energetického auditu je kvantifikace a kvalifikace jednotlivých energetických ztrát a návrh možných technických řešení a organizačních opatření k jejich snížení, včetně ekonomického a ekologického vyhodnocení.

 

Jak zjistíme výši roční spotřeby organizace ?  Výpočet roční spotřeby energie.

 


Napište nám :
havlat@energetickyaudit-cz.cz