Otázka: Co je to energetický audit ?

Odpověď: Energetický audit je souhrn činností, který provádí analýzu úrovně spotřeby všech druhů energií v hodnoceném objektu, zjišťuje místa nehospodárného využívání energie, vyhodnocuje možnosti  snížení spotřeby a nákladů včetně ekonomického vyhodnocení. Výsledkem energetického auditu je informace (písemná zpráva) o způsobech a úrovni využívání energie v energetickém hospodářství (a /nebo v budovách) a návrh opatření .

 

 

Otázka:    V jakých případech je nutné nechat vypracovat energetický audit ?

Odpověď: Podle zákona 406/2000, o hospodaření energií, § 9, odst. 3 povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje na:

Kromě těchto případů je nutné nechat zpracovat energetický audit :

 

Otázka: Kdo může zpracovat energetický audit  ?

Odpověď:  Pouze energetický auditor, který je zapsán v seznamu, vedeného ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam je veden  v listinné a elektronické podobě.  Předpokladem k zapsání do seznamu je příslušná odborná kvalifikace, bezúhonnost a složení odborné zkoušky před komisí jmenovanou MPO.

Při zpracování energetického auditu vystupuje energetický auditor jako fyzická osoba.

Auditor je nezávislou osobou. O zjištěných skutečnostech při provádění energetického auditu je povinen zachovávat mlčenlivost.

 

 

Otázka: Kdo hradí zpracování energetického auditu ?

Odpověď: Podle zákona č. 406/2000, o hospodaření energií, hradí zpracování zadavatel auditu

 

Otázka: Kolik stojí energetický audit ?

Odpověď: Cena za zpracování energetického auditu závisí především na rozsahu hodnoceného energetického hospodářství, tedy

    a) na roční spotřebě všech druhů energií a

    b) na obestavěném prostoru hodnocených budov

 

Otázka: Do kdy musí být zpracován energetický audit dle zákona 406/2000 ?

Odpověď: Do 3 let od nabytí platnosti zákona č. 406/2000 tj. od 1.1. 2001. Fyzické a právnické osoby s roční spotřebou energie vyšší než 350000 GJ/rok do 5 let, s tím že do 2 let musí být práce na energetickém auditu zahájeny.

 

Otázka: Je možné získat státní podporu na realizaci úsporného opatření ve spotřebě energie, zvýšení účinnosti využití energie, na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie ?

Odpověď:  Ano. Možnosti těchto státních podpor jsou uvedeny ve Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie Poskytnutí státní podpory je podmíněno zpracováním energetického auditu. Na dotaci není právní nárok.

 

Otázka: Je možné získat státní podporu na vypracování energetického auditu ?

Odpověď:  Ano. Možnosti těchto státních podpor jsou rovněž uvedeny Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Na dotaci není právní nárok.

 

Otázka: Na jaké akce je možné získat státní podporu dle „Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ ?
Odpověď: Podrobnosti jsou v uvedeném dokumentu. Jedná se zejména o dotace na akce:

- energeticky úsporná opatření ke zvýšení účinnosti využití energie
- rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla
- modernizaci výroby a rozvodu energie
- využívání druhotných a obnovitelných zdrojů energie

- a další
 

 

Napište nám : havlat@energetickyaudit-cz.cz