Kterými zákonnými předpisy je předepsáno provádění energetický auditu?

 

Legislativní odkazy

 

Zákon č. 458/2000 Sb.

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Zákon č. 406/2001 Sb.

o hospodaření energií

 

K oběma zákonům je vydána celá řada prováděcích předpisů, které upřesňují a provádí jednotlivá ustanovení zákona. Ve vztahu k provádění energetických auditů je to zejména Vyhláška č. 213/2001, kterou se provádí § 9 a 10 zákona.

Podle zákona 406, o hospodaření energií, § 9, odst. 3 povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje na:

Hodnoty roční spotřeby všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod  jedním identifikačním číslem organizace (IČO) jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Rozsah energetického auditu je uveden v této vyhlášce v § 10:

Jak zjistíme výši roční spotřeby organizace ?  Výpočet roční spotřeby energie.

 

Napište nám : havlat@energetickyaudit-cz.cz